Forward Business Coaching verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en prospects. Wij doen dit om de door betrokkenen in opdracht gegeven marketing- en communicatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. Met dit statement leggen we uit waarom en op welke manier we gegevens verwerken.

Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar m.hoogendoorn@forwardbc.nl of bel 06-55.15.06.22.

Welke persoonsgegevens verwerkt Forward Business Coaching?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, eventuele bedrijfsnaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, betaalgegevens (indien je klant bent), functietitel, IP-adres, social ID, cookie ID en surfgedrag. Over de laatste online zaken vindt u meer informatie in het Cookie statement van Forward Business Coaching.

Waarom verwerkt Forward Business Coaching die gegevens?

Een klein gedeelte van de gegevens verzamelen we om te kunnen voldoen aan onze belastingplicht. Daarnaast houden we de gegevens bij om onze diensten zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. U kunt Forward Business Coaching ook bereiken via verschillende kanalen, denk bijvoorbeeld aan post, mail, telefoon, email en LinkedIn. Om dat te kunnen doen, verwerken we uw gegevens. Voor de verbetering van onze dienstverlening houden we ook gegevens bij door onze website te analyseren. Zo kunnen we zien of de blogs van Forward Business Coaching relevant zijn, hoe bezoekers van de website klikken enzovoorts. We verwerken ook uw geslacht. Waarom? Om u aan te kunnen spreken met meneer of mevrouw, niet meer en niet minder.

In alle gevallen geldt: we geven uw gegevens nooit door aan derden.

Wat zijn uw rechten?

Met de komst van de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wilt u hiervan gebruik maken? Neem dan contact met ons op via m.hoogendoorn@forwardbc.nl of 06-55.15.06.22.

 • Informatie & inzage: u wilt graag weten welke gegevens we van u bewaren. We reageren binnen 4 weken.
 • Rectificatie: denk je dat uw gegevens niet kloppen? Laat het ons weten, dan passen we het direct aan!
 • Vergeet mij: u kunt ons vragen uw gegevens te verwijderen. Het kan zijn dat we uw gegevens nog wel moeten bewaren voor de administratie.
 • Beperking: vindt u dat we uw gegevens onrechtmatig of onjuist gebruiken? Dan kunt u die verwerking beperken.
 • Verzet: u kunt bezwaar maken tegen hoe uw gegevens gebruikt worden. Gaat het om marketing, dan zetten we de verwerking zsm stop.
 • Overdraagbaarheid: u kunt ons vragen uw gegevens over te dragen. Neem dan contact met ons op.
 • Toestemming intrekken: u kunt natuurlijk altijd uw inschrijving tot bv een nieuwsbrief stopzetten. Mocht Forward Business Coaching in de toekomst nieuwsbrieven gaan versturen, dan zullen we u altijd vragen om een expliciet akkoord te geven dat u deze nieuwsbrief ook echt wenst te ontvangen.
 • Klacht indienen: bent u van mening dat Forward Business Coaching in strijd met de privacywetgeving handelt? Dan horen we dat uiteraard graag van u. U kunt uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

 Bewaartermijn: wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk.

 De grondslagen van de verwerking

Zoals we al eerder aangaven hebben we deels te voldoen aan de wettelijke plicht, maar daarnaast is een belangrijke reden ook dat we onze verkoopovereenkomst kunnen uitvoeren. Met uw toestemming verwerken we ook sommige gegevens, hier bedoelen we voornamelijk de online tracking methodes.

Wie verwerkt mijn gegevens?

Forward Business Coaching is de hoofverantwoordelijke. Alleen voor sommige zaken maakt Forward Business Coaching gebruik van leveranciers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een cloud omgeving (Dropbox), Google Analytics, een boekhouder. Zij verwerken gegevens voor Forward Business Coaching. Zij verwerken uw gegevens, zoals wettelijk verplicht en in overeenstemming met de opdracht gegeven door Forward Business Coaching. Wij geven uw gegevens niet aan derden. Soms zijn we wettelijk verplicht om bijvoorbeeld aan de Belastingdienst gegevens te verstrekken.

Cookie statement

Op de website van Forward Business Coaching wordt gebruik gemaakt van cookies en scripts van Google. Dit doen we om de website optimaal te laten presteren, maar ook om onze dienstverlening te verbeteren, zoals we ook omschreven hebben in ons Privacy statement.

Cookies zijn kleine bestanden die door een webpagina op een PC, tablet of smartphone geplaatst worden. Als u voor de eerste keer naar de website van Forward Business Coaching surft, dan kunt u toestemming geven voor het plaatsen van cookies.

De hieronder vermelde en anoniem gemaakte gegevens worden verzameld, die niet langer dan noodzakelijk opgeslagen worden in zogeheten logfiles:

 • cookies
 • IP-adres
 • user agents (browsers, operating system)
 • wanneer en hoe lang je op de website bent geweest en welke pagina’s je hebt bekeken
 • gebruikte zoektermen om via externe zoekmachines op onze website te komen
 • gebruikte zoektermen in de zoekmachine op de website zelf
 • gebruikte links binnen de website
 • gebruikte links om op onze website te komen

U kunt cookies uiteraard weer verwijderen. Dit doet u het beste via uw browser.

Hoogland, 1 oktober 2018