Business coaching.

Transformatie.

TRANSFORMATIE BEREIKEN… DAT IS HET DOEL!

Ruimte creëren om te groeien als persoon… dat is mijn motto bij individuele business coaching. Weten wat mijn standaard aanpak is? Die bestaat niet… ik pas de coaching aan op de persoon met wie ik samen aan de slag ga. Wél vraag ik aan potentiële klanten om voor onze eerste intake een kort essay over de persoonlijke situatie op te stellen, zodat men letterlijk én figuurlijk over een drempel heen stapt en de motivatie om naar een coach te gaan oprecht en doelbewust is.

Ik luister en hoor wat er écht gezegd wordt, ik kijk naar de non-verbale communicatie – wat wordt er écht bedoeld: dáár gaan we mee aan de slag. Individuele business coaching is veel meer dan een standaard, een aangeleerd patroon. Het gaat mij erom dat we samen een blijvend resultaat weten te behalen, dat future proof is. Het moet een wezenlijk onderdeel worden van uw DNA. Alleen dán kan er sprake zijn van borging.

Business Coaching | Forward Business Coaching

BUSINESS COACHING VS PERSONAL COACHING

In ons dagelijks leven lopen zakelijk en privé steeds meer door elkaar – mede door de komst van social media, Wifi, internet en smartphones. Eigenlijk willen we die scheiding ook niet meer zo nodig. We bestaan tenslotte niet uit twee verschillende persoonlijkheden. Hooguit dat we ons thuis anders gedragen dan op kantoor. Dit kan bijvoorbeeld ingegeven worden door de Directiefunctie die u bekleedt, of de grote mate van vertrouwelijkheid van uw managementfunctie.

Bij coaching zien we ook dat de termen business coaching en personal life coaching vaak door elkaar gebruikt worden. Oók hier zijn de grenzen simpelweg minder zwart-wit te trekken. Een privé-situatie heeft direct effect op de werk-situatie en andersom.

Na vele jaren hard werken, bent u aan de top gekomen. Of u nu eigenhandig uw bedrijf vanaf de bodem heeft opgebouwd, of dat u via het netwerk bent benaderd voor de positie van CEO in een competitieve omgeving. In beide gevallen, bent u altijd verantwoordelijk: voor de resultaten van het bedrijf en de medewerkers. Dat geeft een druk en verantwoordelijkheid.

Ieder mens voelt de behoefte om dingen van zich af te praten, zonder dat er direct beoordeeld of zelfs veroordeeld wordt. Als u niet lekker in uw vel zit, als dingen continu tegen zitten, misschien dat soms de twijfel bij u toeslaat over uw eigen functioneren. Lastige en soms vertrouwelijke onderwerpen om te bespreken met medewerkers, die hiërarchisch lager dan u op de ladder staan, of met vrienden tijdens een informeel etentje. Neemt niet weg dat het belang van vitaliteit en mentale gezondheid voor een ieder essentieel is.

Dan is sparren met een professionele coach een uitgelezen kans. Een blanco canvas, niet bevooroordeeld op enige wijze. Maar wél een goede luisteraar, met veel ervaring in de commerciële bedrijfsvoering, 24 uur per dag bereikbaar én gefocust op uw transformatie.

Dan is sparren met een professionele coach een uitgelezen kans. Een blanco canvas, niet bevooroordeeld op enige wijze. Maar wél een goede luisteraar en vragensteller, met veel ervaring in de commerciële bedrijfsvoering, 24 uur per dag bereikbaar én gefocust op uw transformatie.

Tijdens onze gesprekken gaan we concreet aan de slag met de zaken die bij u spelen. Ik daag u uit om vanuit andere perspectieven naar uw situatie te kijken, wellicht dat er dan plots een heel ander licht schijnt op uw problematiek of situatie. Ik stel kritische vragen en verwacht ook een intrinsieke motivatie van u als deelnemer. Anders is het een verspilling van uw én mijn tijd.

Coaching is geen tovermiddel, maar het kan vele inzichten en verheldering geven. Deze stellen u in staat om beter te focussen en nog meer in uw kracht te komen staan dan voorheen.

Hebben we een match?

Business of personal life coaching is persoonlijk: daarom is het heel belangrijk dat er een match is tussen u en mij. Om te zien of we op dezelfde golflengte zitten, of we goed met elkaar kunnen communiceren. Dit geldt voor beide kanten. Laten we daarom eerlijk zijn en het aan elkaar kenbaar maken, als hier geen sprake van is. Laten we beginnen met een goede kop koffie…